Thứ Bảy, 27/05/2017
Đăng nhập|   Search

Đăng ký trở thành hội viên

 

Để đăng ký làm Hội viên Hiệp Hội Cà Phê - Ca Cao Việt Nam (VICOFA), xin Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin của Quý vị vào mẫu đơn đính kèm và gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để hoàn thành thủ tục đăng ký Hội viên.


Download Mẫu đơn và Thủ tục đăng ký Hội viên