Thứ Bảy, 27/05/2017
Đăng nhập|   Search

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Tên Hiệp hội: HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: VIETNAM COFFEE  - COCOA ASSOCIATION

Viết tắt: VICOFA

 

Trụ sở chính

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (084)  04 3733 6520 - 04 3845 2818

Fax: (084) 04 3733 7498

Email: info.vicofa@gmail.com