Thứ Bảy, 27/05/2017
Đăng nhập|   Search

Ban chấp hành hiệp hội

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VIII (2014  - 2017)

Ngày 11/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VII và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ VIII (2014 - 2017). Đại hội cũng đã bầu ra 19 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch BCH:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)
3. Phó Chủ tịch BCH:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

4. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông LÊ TIẾN HÙNG (Giám đốc Cty TNHH MTV XNK 2/9 Daklak)

 

5. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty CP Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội - HAPROSIMEX) 

 

 

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HẢI (GĐ Cty Giám định chất lượng cà phê và hàng hóa XNK - CAFECONTROL)

 

 

7. Ủy viên: Ông TRƯƠNG HỒNG (Phó Viện trưởng Viện KHKT NLN Tây Nguyên)

 

 

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (Phó TGĐ Cty CP XNK Cà phê Intimex Nha Trang)

9. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty Cơ khí Vinanhatrang)
10. Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

11.Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

12. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (Phó TGĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

 

 

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐKD TCty Tín Nghĩa)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

15. Ủy viên: Ông PHAN MINH THÔNG (TGĐ Cty CP Phúc Sinh)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH TUẤN (Phó TGĐ Cty CP XNK Tổng Hợp 1 Việt Nam)

 

 

17. Ủy viên: Ông BẠCH THANH TUẤN (GĐ Cty TNHH MTV Phát triển Cộng đồng)
 


18. Ủy viên: Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (TGĐ Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

19. Ủy viên: Ông PHẠM QUANG VŨ (Phó TGĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH (nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VII (2011  - 2014)

Ngày 9/4/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VI và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ VII (2011 - 2014). Đại hội cũng đã bầu ra 21 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch thường trực:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐOÀN ĐÌNH THIÊM (Chủ tịch HĐQT Thành viên TCty Cà phê Việt Nam)

4. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

5. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty CP Tập đoàn Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông LÊ NGỌC BÁU (Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên)

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (Phó TGĐ Cty CP XNK Intimex Nha Trang)

9. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty CP Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội)

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty Cơ khí Vinanhatrang)

11.Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

12. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

13. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Tín Nghĩa)

15. Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

17. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH TUẤN (Phó TGĐ Cty CP XNK Tổng Hợp 1)

18. Ủy viên: Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (TGĐ Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

19. Ủy viên: Ông PHẠM QUANG VŨ (Phó TGĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

20. Ủy viên: Bà PHAN THỊ THANH MINH (Phó Vụ trưởng Vụ XNK - Bộ Công Thương)

21. Ủy viên: Ông ĐOÀN XUÂN HÒA (Phó Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối - Bộ NN & PTNT)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH (nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VI (2008- 2011)

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ VĂN NAM (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (TGĐ Cty CP XNK Intimex)

4. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

5. Ủy viên: Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty SX - XNK TP HCM)

8. Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

10. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

11.Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Tín Nghĩa)

12. Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

14. Ủy viên: Ông BÙI XUÂN THOA (GĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

15. Ủy viên: Ông HOÀNG TUẤN KHẢI (TGĐ Cty GENERALEXIM)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH DŨNG (GĐ Cty Cà phê IASAO)

17. Ủy viên: Ông HOÀNG THANH TIỆM (Phó Viện trưởng Viện KHKT NLN Tây nguyên)

18. Ủy viên: Ông LÊ VĂN BẰNG (GĐ Cty Thực phẩm Miền Bắc)

19. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

Tổng thư ký: Ông PHAN HỮU ĐỄ

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ V (2004  - 2007)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông VÂN THÀNH HUY  (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

2. Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách:  Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ VĂN NAM (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

4. Ủy viên:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

5. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty  TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (GĐ Cty MASCOPEX)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

10. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

11.Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN LÊ DÂN (GĐ Cty Cà phê IASAO Gia Lai)

14. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (GĐ Cty Tín Nghĩa Đồng Nai)

15. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

16. Ủy viên: Ông PHẠM TƯỜNG LÂN (GĐ Cty CP Nông sản Tân Lâm)

17. Ủy viên: Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA (GĐ Cty XNK Đồng Nai)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (GĐ Cty Cà phê Phước An)

19. Ủy viên: Ông LƯƠNG ANH TUẤN (GĐ AGREXPORT TP HCM)

20. Ủy viên: Bà TRẦN THỊ NGỌC LAN (GĐ Cty CENTRIMEX Khánh Hòa)

21. Ủy viên: Ông ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ (GĐ Cty Cà phê Trung Nguyên)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN LÊ DÂN

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV (2001  - 2004)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN  (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)

2. Phó Chủ tịch:  Ông LÊ TRỌNG ÂN (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)

3. Phó Chủ tịch: Ông LÊ XUÂN NHÂN (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III - GĐ Liên Hiệp Đầu tư XNK Daklak (INEXIM Daklak))

4. Ủy viên:  Ông TRẦN ĐOÀN (GĐ Cty Hồ tiêu Tân Lâm, Quảng Trị)

5. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (GĐ Cty Tín Nghĩa Đồng Nai)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty  TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN GIÁM (GĐ Cty TNHH Đoàn kết, tỉnh Daklak)

8. Ủy viên: Ông DƯƠNG KỲ HÙNG (Cty AGREX Sài gòn)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (Trưởng phòng Cà phê - Cty TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC))

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HƯNG (Phó GĐ Cty Cà phê II Lâm Đồng)

11.Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty Cà phê Thắng Lợi Daklak)

13. Ủy viên: Ông TRỊNH XUÂN NHÂN (GĐ Cty XNK Gia Lai (GIAKEXIM))

14. Ủy viên: Ông LÊ VĂN NGỌC (GĐ Cty XNK Tổng hợp III (CENTRIMEX))

15. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA (GĐ Cty XNK Đồng Nai (DONIMEX)

17. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (GĐ Cty Cà phê Phước An Daklak)

19. Ủy viên: Ông LƯƠNG ANH TUẤN (GĐ Cty XNK Nông sản TP HCM (AGREXPORT TP HCM))

20. Ủy viên: Bà TRƯƠNG THỊ THỐNG (Cty Giám định Cà phê và Hàng hòa Nông sản XNK (CAFECONTROL))

21. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN TRƯƠNG (Tổng Giám Đốc Tổng Cty Cà phê Việt Nam (VINACAFE))

Tổng thư ký: Bà ĐÀO THỊ MÙI

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ III (1997- 2001)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN  (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

2. Phó Chủ tịch - Phụ trách Tiểu ban Chính sách và tài chính Hiệp hội:  Ông LÊ TRỌNG ÂN (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

3. Phó Chủ tịch: Ông LÊ XUÂN NHÂN (GĐ Công ty Đầu tư Xuất khẩu Cà phê tỉnh Daklak)

4. Ủy viên - Phụ trách Tiểu ban Khoa học - Công nghệ và chất lượng sản phẩm:  Ông HOÀNG ANH (GĐ Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm nghiệm Cà phê)

5. Ủy viên - Phụ trách Tiểu ban Nghiên cứu thị trường: Ông NGUYỄN ANH KIỆT (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí)

6. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ VĂN NGỌC GIám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 3)

7. Ủy viên - Thành viên Ban Kiểm tra: Ông TRẦN QUANG HUY (Giám đốc Công ty Agrex Sài Gòn)

8. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (Giám đốc Công ty Tín Nghĩa)

9. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN GIÁM (Giám đốc Công ty TNHH Đoàn kết)

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN LẬP (Giám đốc Công ty Chè - Cà phê Sơn La)

11. Ủy viên: Ông TRỊNH XUÂN NHÂN (Giám đốc Công ty XNK Gia Lai)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN NGỤ (Giám đốc Công ty Cà phê II Lâm Đồng)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN NGHĨA (Giám đốc Công ty XNK Đồng Nai)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN TÀI SÝ (Phó Giám đốc Công ty AMASECO)

15. Ủy viên: Ông ĐẶNG TIẾN THÀNH (Giám đốc Công ty Vungtau SINHACO)

16. Ủy viên: Bà NGUYỄN HỒNG THÌN (Giám đốc Công ty AGREXPORT)

17. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Công ty 2/9 Daklak)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (Giám đốc Công ty Cà phê Phước An)

19. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (Giám đốc Công ty Cà phê Thắng Lợi)

20. Ủy viên: Ông HOÀNG TÍCH PHÚC (Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương Mại)

21. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN THÂN (Vụ phó Vụ Tài chính Kế toán - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam nhất trí cử bà ĐÀO THỊ MÙI - Trưởng ban Xuất nhập khẩu phụ trách Hợp tác đầu tư và Thị trường của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam làm Tổng thư ký./.