Thứ Bảy, 27/05/2017
Đăng nhập|   Search

Ban chấp hành hiệp hội

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VIII (2014  - 2017)

Ngày 11/4/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VII và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ VIII (2014 - 2017). Đại hội cũng đã bầu ra 19 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch BCH:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)
3. Phó Chủ tịch BCH:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

4. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông LÊ TIẾN HÙNG (Giám đốc Cty TNHH MTV XNK 2/9 Daklak)

 

5. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty CP Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội - HAPROSIMEX) 

 

 

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HẢI (GĐ Cty Giám định chất lượng cà phê và hàng hóa XNK - CAFECONTROL)

 

 

7. Ủy viên: Ông TRƯƠNG HỒNG (Phó Viện trưởng Viện KHKT NLN Tây Nguyên)

 

 

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (Phó TGĐ Cty CP XNK Cà phê Intimex Nha Trang)

9. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty Cơ khí Vinanhatrang)
10. Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

11.Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

12. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (Phó TGĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

 

 

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐKD TCty Tín Nghĩa)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

15. Ủy viên: Ông PHAN MINH THÔNG (TGĐ Cty CP Phúc Sinh)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH TUẤN (Phó TGĐ Cty CP XNK Tổng Hợp 1 Việt Nam)

 

 

17. Ủy viên: Ông BẠCH THANH TUẤN (GĐ Cty TNHH MTV Phát triển Cộng đồng)
 


18. Ủy viên: Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (TGĐ Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

19. Ủy viên: Ông PHẠM QUANG VŨ (Phó TGĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH (nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VII (2011  - 2014)

Ngày 9/4/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VI và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ VII (2011 - 2014). Đại hội cũng đã bầu ra 21 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch thường trực:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐOÀN ĐÌNH THIÊM (Chủ tịch HĐQT Thành viên TCty Cà phê Việt Nam)

4. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

5. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty CP Tập đoàn Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông LÊ NGỌC BÁU (Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên)

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (Phó TGĐ Cty CP XNK Intimex Nha Trang)

9. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty CP Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội)

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty Cơ khí Vinanhatrang)

11.Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

12. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

13. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Tín Nghĩa)

15. Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

17. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH TUẤN (Phó TGĐ Cty CP XNK Tổng Hợp 1)

18. Ủy viên: Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (TGĐ Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)

19. Ủy viên: Ông PHẠM QUANG VŨ (Phó TGĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

20. Ủy viên: Bà PHAN THỊ THANH MINH (Phó Vụ trưởng Vụ XNK - Bộ Công Thương)

21. Ủy viên: Ông ĐOÀN XUÂN HÒA (Phó Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối - Bộ NN & PTNT)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH (nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VI (2008- 2011)

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ VĂN NAM (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (TGĐ Cty CP XNK Intimex)

4. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

5. Ủy viên: Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông VŨ VĂN HẢI (GĐ Cty SX - XNK TP HCM)

8. Ủy viên: Ông VÂN THÀNH HUY (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

10. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

11.Ủy viên: Ông NGUYỄN CAO NHƠN (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Tín Nghĩa)

12. Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

14. Ủy viên: Ông BÙI XUÂN THOA (GĐ Cty CP Vinacafe Biên Hòa)

15. Ủy viên: Ông HOÀNG TUẤN KHẢI (TGĐ Cty GENERALEXIM)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN ANH DŨNG (GĐ Cty Cà phê IASAO)

17. Ủy viên: Ông HOÀNG THANH TIỆM (Phó Viện trưởng Viện KHKT NLN Tây nguyên)

18. Ủy viên: Ông LÊ VĂN BẰNG (GĐ Cty Thực phẩm Miền Bắc)

19. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

Tổng thư ký: Ông PHAN HỮU ĐỄ

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ V (2004  - 2007)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông VÂN THÀNH HUY  (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Daklak)

2. Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách:  Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ VĂN NAM (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

4. Ủy viên:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

5. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty  TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

8. Ủy viên: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN (GĐ Cty MASCOPEX)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (GĐ Cty CP Cà phê Petec)

10. Ủy viên: Ông TRỊNH NGỌC MINH (GĐ Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận)

11.Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty TNHH 1 Thành viên Cà phê Thắng Lợi)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN LÊ DÂN (GĐ Cty Cà phê IASAO Gia Lai)

14. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (GĐ Cty Tín Nghĩa Đồng Nai)

15. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

16. Ủy viên: Ông PHẠM TƯỜNG LÂN (GĐ Cty CP Nông sản Tân Lâm)

17. Ủy viên: Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA (GĐ Cty XNK Đồng Nai)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (GĐ Cty Cà phê Phước An)

19. Ủy viên: Ông LƯƠNG ANH TUẤN (GĐ AGREXPORT TP HCM)

20. Ủy viên: Bà TRẦN THỊ NGỌC LAN (GĐ Cty CENTRIMEX Khánh Hòa)

21. Ủy viên: Ông ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ (GĐ Cty Cà phê Trung Nguyên)

Tổng thư ký: Ông NGUYỄN LÊ DÂN

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV (2001  - 2004)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN  (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)

2. Phó Chủ tịch:  Ông LÊ TRỌNG ÂN (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III)

3. Phó Chủ tịch: Ông LÊ XUÂN NHÂN (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III - GĐ Liên Hiệp Đầu tư XNK Daklak (INEXIM Daklak))

4. Ủy viên:  Ông TRẦN ĐOÀN (GĐ Cty Hồ tiêu Tân Lâm, Quảng Trị)

5. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (GĐ Cty Tín Nghĩa Đồng Nai)

6. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN AN (Giám đốc Cty  TNHH SX và Dịch vụ Thái Hòa)

7. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN GIÁM (GĐ Cty TNHH Đoàn kết, tỉnh Daklak)

8. Ủy viên: Ông DƯƠNG KỲ HÙNG (Cty AGREX Sài gòn)

9. Ủy viên: Ông ĐINH HOÀI MINH (Trưởng phòng Cà phê - Cty TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC))

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN HƯNG (Phó GĐ Cty Cà phê II Lâm Đồng)

11.Ủy viên: Ông VŨ ĐỨC TIẾN (GĐ Cty CP Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (GĐ Cty Cà phê Thắng Lợi Daklak)

13. Ủy viên: Ông TRỊNH XUÂN NHÂN (GĐ Cty XNK Gia Lai (GIAKEXIM))

14. Ủy viên: Ông LÊ VĂN NGỌC (GĐ Cty XNK Tổng hợp III (CENTRIMEX))

15. Ủy viên: Ông VƯƠNG HẢI (GĐ Cty Cà phê và Cây ăn quả Sơn La)

16. Ủy viên: Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA (GĐ Cty XNK Đồng Nai (DONIMEX)

17. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Cty XNK 2/9 Daklak)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (GĐ Cty Cà phê Phước An Daklak)

19. Ủy viên: Ông LƯƠNG ANH TUẤN (GĐ Cty XNK Nông sản TP HCM (AGREXPORT TP HCM))

20. Ủy viên: Bà TRƯƠNG THỊ THỐNG (Cty Giám định Cà phê và Hàng hòa Nông sản XNK (CAFECONTROL))

21. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN TRƯƠNG (Tổng Giám Đốc Tổng Cty Cà phê Việt Nam (VINACAFE))

Tổng thư ký: Bà ĐÀO THỊ MÙI

---------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ III (1997- 2001)

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông ĐOÀN TRIỆU NHẠN  (nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

2. Phó Chủ tịch - Phụ trách Tiểu ban Chính sách và tài chính Hiệp hội:  Ông LÊ TRỌNG ÂN (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

3. Phó Chủ tịch: Ông LÊ XUÂN NHÂN (GĐ Công ty Đầu tư Xuất khẩu Cà phê tỉnh Daklak)

4. Ủy viên - Phụ trách Tiểu ban Khoa học - Công nghệ và chất lượng sản phẩm:  Ông HOÀNG ANH (GĐ Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm nghiệm Cà phê)

5. Ủy viên - Phụ trách Tiểu ban Nghiên cứu thị trường: Ông NGUYỄN ANH KIỆT (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí)

6. Ủy viên - Trưởng ban kiểm tra: Ông LÊ VĂN NGỌC GIám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 3)

7. Ủy viên - Thành viên Ban Kiểm tra: Ông TRẦN QUANG HUY (Giám đốc Công ty Agrex Sài Gòn)

8. Ủy viên: Ông QUÁCH VĂN ĐỨC (Giám đốc Công ty Tín Nghĩa)

9. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN GIÁM (Giám đốc Công ty TNHH Đoàn kết)

10. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN LẬP (Giám đốc Công ty Chè - Cà phê Sơn La)

11. Ủy viên: Ông TRỊNH XUÂN NHÂN (Giám đốc Công ty XNK Gia Lai)

12. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN NGỤ (Giám đốc Công ty Cà phê II Lâm Đồng)

13. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN NGHĨA (Giám đốc Công ty XNK Đồng Nai)

14. Ủy viên: Ông NGUYỄN TÀI SÝ (Phó Giám đốc Công ty AMASECO)

15. Ủy viên: Ông ĐẶNG TIẾN THÀNH (Giám đốc Công ty Vungtau SINHACO)

16. Ủy viên: Bà NGUYỄN HỒNG THÌN (Giám đốc Công ty AGREXPORT)

17. Ủy viên: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc Công ty 2/9 Daklak)

18. Ủy viên: Ông TRẦN MINH THỤY (Giám đốc Công ty Cà phê Phước An)

19. Ủy viên: Ông NGUYỄN XUÂN THÁI (Giám đốc Công ty Cà phê Thắng Lợi)

20. Ủy viên: Ông HOÀNG TÍCH PHÚC (Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương Mại)

21. Ủy viên: Ông NGUYỄN VĂN THÂN (Vụ phó Vụ Tài chính Kế toán - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam nhất trí cử bà ĐÀO THỊ MÙI - Trưởng ban Xuất nhập khẩu phụ trách Hợp tác đầu tư và Thị trường của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam làm Tổng thư ký./.

Tài Khoản

Login   Miss Password

Liên kết hội viên

Logo Cty TNHH cà phê Vĩnh An
Địa chỉ: 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh (lầu 4), P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Website:

Logo Cty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai
Địa chỉ: 75A Hà Huy Giáp (Quốc lộ I cũ), Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Website:

Logo Cty CP XNK và Hợp tác Đầu tư VILEXIM
Địa chỉ: 170 Đường Giải Phóng -P. Phương Liệt-Thanh Xuân - Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

Logo Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam
Địa chỉ:
Website:

Logo Cty CP XNK Nông sản III
Địa chỉ: 135A Pasteurs (lầu 6) Q.3, Tp. HCM
Website: http://www.agrexporthcm.com

Logo Tổng cty Rau quả, nông sản
Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội
Website: www.vegetexcovn.com.vn

Logo Cty CP Nông sản Tân Lâm
Địa chỉ: Km 20, QL 9, Huyện Cam lộ, Quảng Trị
Website:

Logo Cty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam
Địa chỉ: Lô 3 , Khu CN Bình Đường, H, Dĩ An, Bình Dương
Website:

Logo Viện KH-KT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên
Địa chỉ: 53 Nguyễn Lương Bằng - Buôn Ma Thuột - Đăklăk
Website: http://wasi.org.vn

Logo Cty CP Thương mại ĐTK
Địa chỉ: Phòng 1A tầng 7 tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Website: www.dtk.com.vn

Logo Cty CP Đầu tư XNK Daklak
Địa chỉ: 228 Hoàng Diệu, Buôn Ma Thuột- Daklak
Website: www.ineximdaklak.com.vn

Logo Cty Cà phê Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia lai
Website:

Logo Cty TNHH Vĩnh Hiệp
Địa chỉ: 404 Lê Duẩn - P. Thắng Lợi - Pleiku - Gia Lai
Website: vinhhiepgl.com

Logo Cty CP Nguyên Liệu xanh
Địa chỉ: 66 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http://gremaco.com.vn

Logo Cty TNHH Xây dựng & Thương mại Tân Phát
Địa chỉ: 41 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Daklak
Website:

Logo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Địa chỉ: 70-72 Bà Triệu, Hoàn kiếm, Hà Nội
Website: www.techcombank.com.vn

Logo VPĐD Smucker International Inc
Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM
Website: www.smucker.com

Logo Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Địa chỉ: 78A Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q Phú Nhuận, Tp. HCM
Website: http://maseco.com.vn

Logo Cty CP XNK Đà Nẵng
Địa chỉ: 123 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Website: http://www.cotimex.com.vn/

Logo Tổng Cty Thương Mại Hà Nội - Chi nhánh tại Tp. HCM
Địa chỉ: 77 - 79 Phó Đức Chính, Q. 1, Tp. HCM
Website:

Logo Cty TNHH TM Nam Nguyệt
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Eaktur, huyện Chư Quynh, Daklak
Website:

Logo Cty CP XNK SX gia công và Bao bì
Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt- P.Nguyễn Thái Bình-Q.1- TP. HCM
Website: www.packsimex.com.vn

Logo Cty CP Intimex Mỹ Phước
Địa chỉ: Lô D-8E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
Website: www.intimexmp.com

Logo Ngân Hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam
Địa chỉ: 35 Hàng Vôi - Hà nội
Website: www.bidv.com.vn

Logo Cty TNHH 1TV Cà phê 49
Địa chỉ: Thôn 12 xã Phú Xuân, H. Krôngnăng, Đăklăk
Website:

Logo Cty CP XNK Tổng hợp II
Địa chỉ: 212/1 Nguyễn Trãi, Q.1, Tp .HCM
Website: www.generalimex.com.vn

Logo Cty TNHH 1TV Cà phê Thắng Lợi
Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông - Krông Păk - Daklak
Website: http://caphethangloi.com.vn/

Logo Cty CP 1 Thành viên Giám định cafe và hàng hóa Nông sản XNK
Địa chỉ: 228A Pasteur, P6, Q3, Tp. HCM
Website: http://cafecontrol.vn

Logo Cty TNHH An Huy B.T
Địa chỉ: 36 đường số 5, cư xá Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Website: www.anhuybt.com.vn

Logo Cty TNHH NOVA
Địa chỉ: A3301k Keangnam Landmark Tower, Phạm Hùng, Hà Nội
Website:

Logo Cty CP Kho vận PETEC
Địa chỉ: Lô G1-9, Khu CN Nam Tân Uyên, Bình Dương
Website: www.peteclogistics.com.vn

Logo Cty TNHH Cà phê Trà Phương Vy
Địa chỉ: 432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25,Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Website: www.phuongvycoffee.com

Logo Cty CP XNK NAM Hà Nội
Địa chỉ: 497 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp. HCM
Website: www.simexhanoi.com

Logo Cty CP Ca cao Việt Nam
Địa chỉ: 507 Nguyễn Thị Thập, Q.7, TP HCM
Website: www.vinacacao.com.vn

Logo Cty CP Thực phẩm nông sản XK Sài gòn
Địa chỉ: Số 10 đường Bến Nghé, P. Tân Thạnh Đông, Q.7, Tp. HCM
Website: www.agrexsaigon.com.vn

Logo Cty TNHH Touton Vietnam
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Euro Chamber, 49 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, TP. HCM
Website: www.touton.fr

Logo Tổng Cty Thương Mại Hà Nội
Địa chỉ: 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà nội
Website: www.haprogroup.vn

Logo Cty Thực phẩm Miền Bắc
Địa chỉ: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà nội
Website: fonexim.vnth.vn

Logo Cty TNHH Nhà nước MTV XNK và Đầu tư Hà nội
Địa chỉ: 201 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.unimex-hanoi.com

Logo Cty CP XNK Đồng Nai
Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Website: www.donimex.com

Logo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 141 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM
Website:

Logo Cty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 10
Địa chỉ: Km 23, Quốc lộ 26, Xã Eakênh, Huyện Krông Pắk, Daklak
Website:

Logo Cty CP ĐTK
Địa chỉ:
Website:

Logo VPĐD Coffee24Seven Limited tại Tp. HCM
Địa chỉ: 6A đường số 4, P. Bình An, Q.2, TP. HCM
Website: www.coffee24seven.com

Logo Cty CP XNK Petrolimex
Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Q. 5, Tp. HCM
Website: www.pitco.com.vn

Logo Tổng Cty Thương Mại Sài Gòn
Địa chỉ: 275B Phạm Ngủ Lão, Q1, Tp HCM
Website: www.satra.hochiminhcity.gov.vn

Logo Cty TNHH 1TV Quang Trinh
Địa chỉ: 57 Lý Thái Tổ - P.Tân Lợi- Đăklăk
Website:

Logo Hội Cà phê Mường Ảng
Địa chỉ: Bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Website:

Logo Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang
Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Chi Lăng - Pleiku - Gia Lai
Website:

Logo Cty TM & Dịch vụ Ngô gia
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương
Website: http://ngogiaco.com

Logo Cty Thực phẩm và Đầu tư Công nghệ
Địa chỉ: 21 Bùi Thị Xuân - P. Bến Thành - Q.1 - Tp. HCM
Website: http://www.fococev.com.vn

Logo Cty CP Tập đoàn INTIMEX
Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
Website: www.intimexhcm.com

Logo VPĐD Công ty RCMA Asia
Địa chỉ: Agrex Tower, 12th Floor, 58 Vo Van Tan St.District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.rcma.com

Logo Công ty TNHH XNK Hoa Trang - Gia Lai
Địa chỉ:
Website:

Logo Cty CP Cơ khí Nha Trang
Địa chỉ: Lô A7-A10 Cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Website: www.vinanhatrang.vn

Logo Cty TNHH Cà phê Chánh Tinh Anh Việt Nam
Địa chỉ: 24/15/7 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Website:

Logo Cty CP XNK Nam Phong
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà PHL, 109 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Website: http://namphongjsc.com.vn/

Logo Cty Cà phê Buôn Hồ
Địa chỉ: Km2, Phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk, Daklak
Website:

Logo Cty CP Cà phê Mê Trang
Địa chỉ: 66 đường 2/4 P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang
Website: www.metrang.com.vn

Logo DN tư nhân Lan Hương
Địa chỉ: 6/12 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
Website:

Logo Cty TNHH Dakman Vietnam
Địa chỉ: Km 7, QL26, Buôn Ma Thuột, Daklak
Website: dakmancoffee.com

Logo Cty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản
Địa chỉ: 276 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP.HCM
Website: www.agrimexco.com.vn

Logo Sàn giao dịch hàng hóa Info
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Ocean, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://infocomex.vn

Logo Cty CP Vinacommodities
Địa chỉ: Phòng 3-11, Tầng 3, Khách sạn Sofitel Plaza - Số 1 đường Thanh Niên - Hà Nội
Website: www.vinacommodities.com

Logo Công ty CP Visimex
Địa chỉ: Tầng 4, 108 Lò Đúc, P Đống Mác, HBT, HN
Website: visimex.com

Logo Cty TNHH XNK & Tư Vấn Ánh Sáng
Địa chỉ: P.604, tầng 6 Tòa nhà HMC 193 Đinh Tiên Hoàng, F.ĐaKao, Q.1, TP HCM
Website:

Logo Cty TNHH Noble Resources Việt Nam
Địa chỉ: P2 đường Điện Biên Phủ, P.25, Q Bình Thạnh, Tp, HCM
Website:

Logo Cty CP Đầu Tư và XNK Cà phê Tây Nguyên
Địa chỉ: Km 7, Quốc lộ 27, Xã Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Daklak
Website: http://ecm.vn/vinacafebuonmathuot

Logo Cty CP SX-XNK Thanh Hà
Địa chỉ: 122-123 M2 Láng Trung , Đống Đa , Hà Nội
Website: www.haforexim.com.vn

Logo Cty cà phê & cây ăn quả Sơn La
Địa chỉ: Tổ 5, P, Quyết Tâm, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
Website:

Logo Cty TNHH Olam Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1, tầng 10, Cao ốc A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
Website:

Logo Tổng Công ty Tín Nghĩa
Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Website: http://timexco.com/

Logo Cty CP Cà phê Hello 5
Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
Website: www.hello5.vn

Logo Cty CP Thương mại Địa ốc Việt
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Website: www.vietcomreal.com

Logo Cty CP XNK Interimex Việt Nam
Địa chỉ: 67 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Website:

Logo Cty CP XNK Cà phê INTIMEX Nha Trang
Địa chỉ: 38B Nguyễn Biểu-Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
Website: http://www.intimexnhatrang.com/

Logo Cty CP Sản xuất Dịch vụ XNK Hà Nội
Địa chỉ: V4, Tầng 5, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. HCM
Website: www.haprosimexjsc.com

Logo Cty CP Đầu tư & Thương mại Thành Phát
Địa chỉ: 41 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Daklak
Website:

Logo Cty TNHH SX-DV-TM Á Châu TÀI NGUYÊN
Địa chỉ: P 0202E, Prime Building, 37 Hoàng Văn Thụ, P. 15 Q.Phú Nhuận, Tp. HCM
Website: www.asiacommodities.com.vn

Logo VPĐD Armajaro Việt Nam
Địa chỉ: 701 tòa nhà Habour View, 35 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM
Website:

Logo Cty TNHH Tân Thạnh An
Địa chỉ: 159 Hồ Học Lãm - P. An Lạc - Q. Bình Tân-TP.HCM
Website: www.tanthanhanco.com

Logo Cty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt nam
Địa chỉ: P 801, Tòa nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM
Website: www.ecomtrading.com

Logo Tổng Cty Cà phê Việt Nam
Địa chỉ: 211-213 Trần Huy Liệu - P.8 - Q. Phú Nhuận - TP.HCM
Website:

Logo Cty TNHH SW Commodities VN
Địa chỉ: Phòng 2003, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM
Website:

Logo Cty CP Đầu tư PSP Việt nam
Địa chỉ: Số 61 Thái Thịnh 2 , Thịnh Quang , Đống Đa, Hà Nội
Website: www.psp.com.vn

Logo Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN
Địa chỉ: 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Website: www.msb.com.vn

Logo Cty TNHH MTV Phát triển cộng đồng
Địa chỉ: 32 Tản Đà, P. Tân Lợi, Tp. BMT, Đăklăk
Website: www,cdc.org.vn

Logo Cty CP XNK Tổng hợp I VN
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội
Website: www.generalexim.com.vn

Logo Cty TNHH 1TV Cà phê Việt Đức
Địa chỉ: Km 12 Quốc lộ 27, xã Ea Ktur, huyện Cư Kiun, Daklak
Website:

Logo VPĐD ATLANTIC (USA),.INC
Địa chỉ: Lầu 12, Số 8 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
Website:

Logo Cty TNHH Công nghệ phẩm Ba đình
Địa chỉ: 05 Nghi Tàm - Yên phụ - Tây hồ - HN
Website: www.bfchem.com.vn

Logo Cty CP Cà phê PETEC
Địa chỉ: Số 3 Đường Hoa Đào, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Website: http://www.petecof.vn/

Logo Cty TNHH SX & TM Thái Thịnh Hoàng
Địa chỉ: 101/G2 Quang Trung, P.8, Gò Vấp, TP. HCM
Website:

Logo Công ty Cổ phần Cà phê Thu Hà
Địa chỉ: 09 Nguyễn Thái Học, Tp, Pleiku, Gia Lai
Website: www.caphethuha.com

Logo Cty TNHH 1TV Cà phê Ea Tiêu
Địa chỉ: Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cưkuin, Daklak
Website:

Logo Cty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng nai
Địa chỉ: Đường 1, Khu Công nghiệp Biên hòa I, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Website: http://www.docam.vn

Logo VPĐD Cty Tong Teik tại Tp.HCM
Địa chỉ: Tòa nhà Agrex, lầu 12, Phòng C1, 58 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM
Website:

Logo Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng
Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Website: www.vpb.com.vn

Logo Cty CPHH VEDAN Vietnam
Địa chỉ: Qlộ 51, ấp 1A, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Website: vedan.com.vn

Logo Cty TNHH 1TV XNK 2/9 Daklak
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền - Buôn Ma Thuột -Daklak
Website: www.simexcodl.com.vn

Logo Cty TNHH Armajaro Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 6, Khu Công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai
Website:

Logo Cty CP Thế giới thông minh
Địa chỉ: 35/9 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Website: www.wehgusa.com

Logo Cty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt nam
Địa chỉ: Lô A11, Khu CN Trà Đa, Tp.Pleiku, Gia Lai
Website: www.ldcom.com

Logo Cty TNHH Kho Vận C.Steinweg (Việt nam)
Địa chỉ: Kho C, D, E Lô 43 Đường số 9, KCN Sóng Thần I, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Website:

Logo Cty CP XNK Cà phê Đức Nguyên
Địa chỉ: Km 13, Qlộ 27, xã Eaktur, H. Cưkuin, Daklak
Website:

Logo Cty CP Trung Nguyên
Địa chỉ: 82-84 Bùi Thị Xuân - P. Bến Thành - Q.1 - Tp. HCM
Website: www.trungnguyen.com.vn

Logo Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 161 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Website:

Logo Cty TNHH Anh Minh
Địa chỉ: 86 Ngô Quyền, Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Website: www.anhminhbmt.com.vn

Logo Cty Cà phê Phước An
Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26 Huyện Krông Pak - Daklak
Website: www.phuocancoffee.com.vn

Logo Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế
Địa chỉ: Đội 1 Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Website:

Logo VP Đại diện Mercon Coffee Coparation
Địa chỉ: 14A Nguyễn Đình Chiểu,Q1,Tp.HCM
Website:

Logo Cty CP Tập đoàn Thái Hòa
Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà nội
Website: thaihoacoffee.com

Logo Cty TNHH Thương mại KOK
Địa chỉ: số 31, ngõ 1/42 Âu cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Website:

Logo Cty TNHH SX và Chế biến Nông sản XK Việt Cà phê
Địa chỉ: Phòng A2.12.12 Số 854-856 đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, Tp.HCM
Website: anphuc.com

Logo Cty ICONA Cà phê tại Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Botanic 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Website: www.iconacafe.com

Logo Cty TNHH Thương mại Minh Huy
Địa chỉ: 54E Qlộ I, F.Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Website: www.minhhuyco.com

Logo Công ty Cổ phần Phúc Sinh
Địa chỉ: Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP. HCM
Website: www.phucsinh.com

Logo Cty TNHH Thương mại Minh Huy
Địa chỉ: 54E Qlộ I, F.Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Website:

Logo Cty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 1, Cụm CN Tân An 2, TP. Buôn Ma Thuột, Daklak
Website: www.nedcoffee.com

Logo Cty CP VINACAFÉ Biên Hòa
Địa chỉ: KCN Biên hòa I, Đồng Nai
Website: www.vinacafebienhoa.com.vn

Logo DNTN Cà phê Minh Tiến
Địa chỉ: 32/178 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội
Website: